NOVOSTAV s.r.o., Hradec Králové

Naše služby

Novostav HK, s.r.o.Novostav HK, s.r.o.Novostav HK, s.r.o.Novostav HK, s.r.o.

Pozemní komunikace

  • pozemní komunikace s živičným povrchem
  • pozemní komunikace s dlážděným povrchem
  • parkovací a odstavné plochy
  • rekonstrukce a opravy městských komunikací
  • rekonstrukce a opravy chodníků
  • pokládka zámkové dlažby
  • pokládka žulové dlažby
  • řezání živičných a betonoých krytů

Realizace sportovních ploch a hřišť

Novostav HK, s.r.o.Novostav HK, s.r.o.

Výstavba kanalizací

Novostav HK, s.r.o.Novostav HK, s.r.o.